Lidmaatschap

Soorten lidmaatschap
Tennisvereniging Tebo Heinkenszand kent juniorleden, seniorleden, studentleden, competitieleden, proefleden, en leden die deelnemen aan de zomerchallenge. Alle leden zijn, uitgezonderd proefleden, tevens lid van de KNLTB.
Juniorleden zijn op 1 januari van een verenigingsjaar jonger dan 17 jaar. Zij worden in het jaar dat zij 18 jaar worden automatisch seniorlid m.i.v. 1 januari van het betreffende jaar.  Junioren jonger dan 6 jaar worden minioren genoemd. 
Studentleden zijn leden die vanwege hun studie uitwonend zijn. 
Competitieleden zijn leden van andere tennisverenigingen die in een team van Tebo Heinkenszand aan de voorjaars- en/of najaarscompetitie deelnemen. Een competitielid is tijdens de competitieperiode lid van Tebo Heinkenszand en heeft dezelfde rechten als een 'gewoon' lid.
Proefleden zijn junioren of senioren die gedurende 6 maanden kennis kunnen maken met tennis en/of de vereniging om vervolgens te besluiten al dan niet lid van Tebo Heinkenszand te worden.
Een deelnemer aan de zomerchallenge is lid van een andere sportvereniging die in de maanden juni t/m augustus, waarin de sport meestal niet beoefend kan worden, sportief actief wil blijven door middel van de tennissport.  
 
Contributie
lidmaatschap bedrag
junior              €75,-
senior €125,-
student (uitwonend) €62,50
competitielid junior (voorjaar) €30,-
competitielid junior (najaar) €30,-
competitielid senior (voorjaar) €50,-
competitielid senior (najaar) €50,-
proeflid senior * €62,50
proeflid junior €37,50
proeflid minior (junior jonger dan 6 jaar) gratis
deelnemer zomerchallenge (juni, juli, augustus) €35,-
donateur €10,-
 
Het éénmalige inschrijfgeld  voor een lid bedraagt €12,-. Proefleden die aansluitend definitief lid worden, hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Van elk seniorlid wordt verwacht dat er per verenigingsjaar 6 uur zelfwerkzaamheid wordt verricht. Afkoop van deze verplichting bedraagt €75,-.  
 
* Een proeflid senior ontvangt een tijdelijke pas waarmee men kan deelnemen aan activiteiten van de vereniging, zoals tossavonden. Met deze pas heeft men geen toegang tot het clubgebouw. Deze pas blijft eigendom van de vereniging en dient na beëindiging van het proeflidmaatschap te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. De borg voor de pas bedraagt €10,-. Na inlevering van de pas wordt de borg teruggestort dan wel met de contributie verrekend. 
 
Ledenadministratie:
Wim Migchielsen
0633718962
 
Mededelingen over trainingen, competities, toernooien e.d. worden verspreid via de website, ClubApp en/of nieuwsbrieven.
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 562 644

clubhuis

Dorpsstraat 102B
4451 AC Heinkenszand

KVK-nummer

40309313